صد سال موسیقی ایران؛ شب تاریک، فروزنده سحرها دارد

صد سال موسیقی ایران؛ شب تاریک، فروزنده سحرها دارد

این آخرین بخش از مرور مهم‌ترین رویدادهای یک قرن گذشته موسیقی ایران در بی‌بی‌سی فارسی. از اواخر دوران قاجار تا پایان دوره پهلوی، جایگاه علمی و اجتماعی موسیقی‌دانان ایران چطور بالا رفت و بعد از انقلاب اسلامی، کار آنها با چه مشکلاتی همراه شد. فرج بال افکن در دهمین گزارشش، از قوت و ضعف موسیقی معاصر می‌گوید.