پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

درخشش هنرمند چهارساله روس‌تبار در نقاشی‌ انتزاعی

شهر نیویورک آمریکا که می گویند پاتوق بهترین هنرمندهای دنیاست، حالا استعداد کم نظیری را رو کرده است. آلیتا آندره، هنرمند چهار ساله روس تبار، با نقاشی های انتزاعی اش یک گام از دنیای واقعی فراتر رفته است. البته خودش بیشتر از تابلوهایش، کانون توجه قرار گرفته است.

برمک بهره‌مند گزارش می دهد.