والس با آب های تاریک؛ داستان مهاجرت

والس با آب های تاریک، داستان مهاجرت است. داستان " آدم های قایقی " انسان هایی که به قول خودشان جهنم را به قصد رسیدن به بهشت ترک می کنند. سوار بر قایق های مرگ. این کتاب حاصل مصاحبه با ۲۰ نفر از پناهجویان ایرانی و افغان که خود را با قایق به استرالیا رسانده اند.

ناشر این کتاب نشر نوگام است و این کتاب با حمایت مالی سی و شش نفر به صورت رایگان در اختیار عموم قرار گرفته است. به گفته نویسنده در سه ماهه ی اول پس از انتشار حدود ۳۰۰۰ بار توسط مخاطبان دانلود شده.

امین انصاری، نویسنده کتاب والس با آب های تاریک، دانشجوی دکترای هنر در رسانه های دیجیتال در استرالیا است.

خودش در باره این کتاب می گوید:

" استرالیا ماجراهای عجیب نشنیده‌ زیادی دارد. از رسم و رسومات مردمش گرفته تا تاریخی که پشت سر گذاشته. برایم بسیار تکان‌دهنده بود که یک نقطه‌ی تاریک تاریخ معاصر این کشور، به هم‌وطنان من مربوط باشد. با کنجکاوی زیاد خبرهای مربوط به مهاجرین غیر قانونی ایرانی، افغان و عرب را که توسط قایق خودشان را به آب‌های استرالیا می‌رساندند، پیگیری کردم. تا به خودم بیایم پایم به بازداشتگاه‌شان در اطراف شهر باز شده بود. یک سالی نشستم پای داستان آدم‌هایی که به قول خودشان جهنم را به قصد بهشت ترک کرده بودند و داستانم را ذره‌ذره ساختم. "