تئاتر محمد عاقبتی

تئاتر محمد عاقبتی

در سال های موسوم به اصلاحات یعنی از سال ۱۳۷۶ به بعد نسل تازه ای از کارگردانان، نمایشنامه نویسان و بازیگران در تئاتر ایران ظهور کردند که با به وجود آوردن گروه های تئاتری، به تدریج توانستند بدنه ای فعال برای تئاتر ایران بسازند. از جمله کارگردانان این نسل می توان از محمد عاقبتی نام برد که کارش را با گروه تئاتر لیو شروع کرد و تا به حال بیش از ده نمایش موفق به روی صحنه برده است.

محمد عاقبتی برای ادامه تحصیل به آمریکا سفر کرده و در آنجا ساکن است. برنامه تماشا برای مرور کارنامه هنریش با او گفت و گو کرده است.