ثبت چهره پنهان یک شهر

حدود صد سال پیش وقتی شهر نیویورک تازه داشت به یک کلان شهر مدرن تبدیل می شد. جورج بلوز، نقاش آمریکایی، با الهام از شور و انرژی ای که در خیابان های شهر بود؛ دگرگونی عظیم شهر را در نقاشی هایش به تصویر کشید. نقاشی های واقع گرایانه بلوز از صحنه هایی مثل مسابقات غیرقانونی بکس و زندگی سخت طبقه کارگر، تحولی بزرگ در دنیای هنر ایجاد کرد و نام او را به عنوان یکی از تأثیرگذارترین هنرمندان منتقد جامعه آمریکا ثبت کرد. تماشا از نمایشگاه آثار این هنرمند در رویال آکادمی لندن گزارشی تهیه کرده است.