پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مستندی از سنت میخانه در ایران

مشروبات الکلی در ایران به وفور یافت می‌شود و بازار قاچاق سودآوری است، اما میخانه‌ها سال‌هاست که بسته‌اند و از یادها محو شده‌اند. مهدی شبانی، نویسنده و فیلم ساز ایرانی، به استانبول رفته و در مستندی به نام «میخانه، خانه‌ای برای پدربزرگم»، مخاطب را به تعمق درباره چیزی به نام سنت میخانه دعوت کرده است. مریم انصاری گزارش می‌دهد.