جایزه انجمن قلم نیوانگلند آمریکا به ستار بهشتی رسید

جایزه انجمن قلم نیوانگلند آمریکا به ستار بهشتی رسید

انجمن قلم نیوانگلند آمریکا جایزه «واسیل استوس» برای آزادی در نوشتن را به ستار بهشتی اهداء کرد. آقای بهشتی کارگر وبلاگ نویسی بود که دو سال و نیم پیش در ایران بازداشت و به دلیل فعالیت در شبکه اجتماعی، به "اقدام علیه امنیت ملی" متهم شد. اما او در زندان جانش را از دست داد. خبرنگارمان بهمن کلباسی هم به این مراسم در بوستون رفت