پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مراسم تشییع عمر شریف، بی‌تناسب با جایگاه هنری‌اش

عمر شریف، اولین شخصیت دنیای عرب که ستاره هالیوود شد، در قاهره به خاک سپرده شد. عمر شریف در آثار بزرگ تاریخ سینما مثل دکتر ژیواگو و لورنس عربستان نقش آفرید. اما خبرنگار ما مهرداد فرهمند که به مراسم تشییع جنازه او رفته، می گوید مراسم تشییع او هیچ تناسبی با جایگاه هنری اش نداشت.