اشعار فروغ فرخزاد دستمایه خلق اپرا

گرچه اشعار کهن فارسی کم و بيش دستمايه خلق آثار اپرایی بوده‌اند اما استفاده از شعر نوی فارسی در آواز کلاسيک هنوز در آغاز راه است. يکی از همین تلاش‌ها بر اساس اشعار فروغ فرخزاد در استرالیا انجام شده است. همايون خيری گزارش می دهد.