مستند آواز بی سرزمین؛ نگاه به مشکلات آوازخوانی زنان در ایران

فیلم مستند "آواز بی سرزمین" که در باره مشکلات آواز خوانی زنان در ایران است در سینما های آلمان و فرانسه به نمایش گذاشته می شود. این فیلم ساخته آیت نجفی است. دست اندرکاران فیلم به آلمان رفته بودند تا بعد از نمایش خصوصی آن با علاقه مندان فیلم صحبت کنند.

بامداد اسماعیلی گزارش می دهد.