پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پارسال چه خبر (٣): سیاست ایران در سال ۹۴ از دید دو دختر ایرانی

پارسال چه خبر عنوان ویژه برنامه نوروزی است که تهیه آن را به شنوندگان جوان رادیو بی‌بی‌سی سپردیم.

در این برنامه که تهیه‌کننده آن علی همدانی است، هر روز برخی از تغییر و تحولات زندگی روزمره مرور می‌شود.

سالی که گذشت، در عرصه سیاست خارجی و داخلی، برای ایران، سال پر خبری بود. هم پر خبر بود و هم سال تجربه برخی تغییرهایی که در چهار دهه عمر جمهوری اسلامی بی‌سابقه بوده است.

در این بخش از این مجموعه به مرور برخی تحولات سیاسی سال گذشته می‌نشینیم که دو دختر نوجوان تهرانی آن را انجام داده‌اند.

این برنامه در چشم انداز بامدادی ۸ فروردین ۱۳۹۵ (۲۷ مارس ۲۰۱۶) از رادیوی فارسی بی‌بی‌سی پخش شده است.

برای شنیدن گزارش های بیشتر به صفحه رادیو یا ساوندکلاود ما مراجعه کنید.