پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مروری بر نیم قرن فعالیت های رولینگ استونز

نمایشگاهی از یادگارهای گروه رولینگ استونز در لندن برگزار شده است. اعضای این گروه هم در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه شرکت کردند. نمایشگاهی که در آن بیش از ۵۰ سال فعالیت این گروه مرور شده و بیش از ۵۰۰ یادگار رولینگ استونز در آن به نمایش گذاشته شده است.

کسری ناجی گزارش می دهد.