مرل هگرد، خواننده سبک موسیقی کانتری درگذشت

یکی از خواننده های بنام موزیک کانتری آمریکا درگذشت. Merle Haggard آهنگساز، نوازنده و از مشوقان یکی از مکتبهای موزیک کانتری بنام bakersfield در مقابل مکتب Nashville بود. مرل هگرد به ذات الریه مبتلا بود و 79 سال داشت.

جیمز کوک گزارش می دهد.