عکس‌های تکان‌دهنده عکاسان خبری از بحران مهاجران

یک تیم از عکاسان روزنامه نیویورک تایمز و خبرگزاری رویترز به طور مشترک امسال برنده جایزه پولیتزر شده اند. شاید مهم ترین جایزه روزنامه نگاری در مطبوعات و وبسایت های خبری.

کسری ناجی گزارش می دهد.