http://www.bbcpersian.com

17:16 گرينويچ - جمعه 22 نوامبر 2002 - 01 آذر 1381

لارا پطروسيان

آرارات

شايد ساختن فيلمی در باره كشتار يا "قتل عام" ارامنه كه 87 سال قبل رخ داد كار آسانی نباشد. كمتر بازمانده ای از آن قتل عام اكنون در قيد حيات است ( برخلاف قتل عام يهوديان در جنگ جهانی دوم) تا آنچه را در سال 1915 توسط سربازان دولت عثمانی بر سر ارامنه آمد شرح دهد و به علاوه بسياری از اسناد و مدارك مربوط به آن - در تركيه - غير قابل دسترسی است.

شايد به همين دليل است كه آتوم اگويان، كه خود يك ارمنی مقيم کانادا است، تصميم گرفته فيلم خود را به اين سبك بسازد.

آرارات يك فيلم در فيلم است. داستانی است با شخصيتهای متعدد كه در زمان معاصر می گذرد و سعی دارد در خلال روابط شخصی و كاری اين شخصيتها، از طريق ديالوگ و بازسازی صحنه های تاريخی واقعيات مربوط به "قتل عام" را نيز بازگو كند.

ادوارد سارويان (با نقش آفرينی شارل آزناوور- خواننده معروف فرانسوی-ارمنی) مشغول ساخت فيلمی است بنام "آرارات" كه مبنای آن كتاب خاطرات يك پزشك آمريكايی بنام كلارنس آشر است با عنوان "يك پزشك آمريكايی در تركيه" كه در آن او وقايع سال 1915 و به ويژه محاصره شهر وان را شرح می دهد. يکی از شخصيتهای اصلی اين فيلم آرشيل گوركی، نقاش ارمنی، است كه خود از بازماندگان "قتل عام" بود كه به آمريكا گريخت.

شوهر آنی در جريان ترور يك ديپلمات ترك كشته شده. او پسر جوانی بنام رافی دارد. رافی كه در واقع انگيزه تروريست بودن پدرش را درك نمی كند به تركيه می رود تا ازنزديك برخی مكانها مثل كوه آرارت و آثار تاريخی بازمانده در جاهايی كه تا قبل از "قتل عام" محل زندگی ارامنه بود را ببيند و فيلم بگيرد.

او وقتی به كانادا برمی گردد كه شب اول نمايش فيلم است. در فرودگاه مجبور می شود فيلمهايی را كه با دوربين ويدئويی گرفته به ديويد‏، مامور بازرسی نشان دهد. او در ضمن اتفاقاتی را که در سال 1915 در همان مكانها گذشته نيز شرح می دهد.

تصوير آنچه را كه ديويد شرح می دهد به صورت بازسازی شده می بينيم كه در واقع صحنه هايی از فيلمی است كه سارويان ساخته.

سربازان ترك خانه های ارامنه را به آتش می كشند. مردان را به رگبار می بندند و زنها و بچه ها را كه از فرط گرسنگی قدرت راه رفتن ندارند در كوه و دشت سرگردان می كنند. هر كس كه از فرط ضعف و گرسنگی به زمين می افتد با گلوله از پا در می آيد.

يك زن آلمانی برای كلارنس آشر تعريف می كند كه چطور ديده است كه سربازان ترك تعدادی دختر جوان ارمنی را لخت می كنند و مجبورشان می كنند كه دستهای هم را بگيرند و برقصند. بعد در حالی كه دختر ها گريه می كنند و فرياد می زنند، آنها را بر روی زمين می نشانند، رويشان نفت می ريزند و آتششان می زنند.

فيلم آرارات احساس سه نسل مختلف از ارامنه را نسبت به مسئله "قتل عام" بررسی می کند. ادوارد سارويان - از نسل دوم - خاطرات مادرش از جريان "قتل عام" را بسيار زنده در ذهن دارد. اينکه چطور دانه های انار را در جعبه کوچکی همراه خود داشتند و هر روز فقط يک دانه از آن می خوردند و به خود تلقين می کردند که آن دانه انار همه قوت و انرژی لازم را به بدنشان خواهد رساند. او هنوز هم هميشه يک جعبه کوچک پر از دانه های انار با خود دارد.

آنی - از نسل سوم - با جزئيات زندگی آرشيل گورکی و آنچه او در جريان "قتل عام" کشيده آشنا است و از روی مطالعات خود وقايع تاريخی را می داند و با اعتماد به نفس و اطمينان در مورد آنها سخن می گويد.

و رافی - از نسل چهارم - معلوم است در ذهن خود پرسشهايی در باره "قتل عام" و همچنين انگيزه تروريست بودن پدرش دارد. او برای يافتن جواب است که به ترکيه می رود.

رافی با سيليا، خواهر ناتنی خود، رابطه عاشقانه دارد. سيليا از مادر رافی بدش می آيد چون او را مسبب جدايی والدينش و مرگ پدرش می داند که از صخره ای پرت شده و مرده است. او دچار نوعی بحران هويت است و شديدا به آنی کينه می ورزد.

ديويد، مامور فرودگاه هم پسری دارد که همجمس گرا است و چون ديويد رابطه پسرش را با مرد ديگری نمی پسندد از داشتن رابطه محبت آميز با پسرش محروم است. او درست يک روز قبل از بازنشسته شدنش است که رافی را در فرودگاه مورد سوال قرار می دهد.

رافی چند حلقه فيلم 35 ميليمتری با خود دارد که می گويد اينها هم برای استفاده در فيلم "آرارات" است که يک نفر در ترکيه به او داده. می گويد نبايد جعبه ها را باز کرد چون فيلم نور می بيند و خراب می شود. اما وقتی در اتاق تاريک جعبه ها را باز می کنند در داخل آنها هرويين پيدا می شود. با اين حال ديويد رافی را بازداشت نمی کند چون در همان لحظه به ياد پسر خودش می افتد. رافی هم بعدا می گويد که حضور روح پدر خود را در آن لحظه احساس کرده است. بدين ترتيب ديويد و رافی با پسر و پدر خود به نوعی درک و آشتی می رسند.

کوه آرارات برای ارامنه نمادی نوستالژيک و مظهر سرزمينی از دست رفته است. انتخاب بسيار خوبی است برای نام فيلمی که می خواهد موضوع "قتل عام" ارامنه را مطرح کند. اما لايه های ديگر فيلم، پرداختن به روابط شخصيتها، رابطه زن و مرد و رابطه نسلها، که دغدغه اصلی اگويان در فيلمهايش است (Felicia's Journey, Exotica, The Sweet Hereafter) موضوع اصلی را کمرنگ کرده است.

اين نخستين بار است که فيلمی در باره "نسل کشی" ارامنه ساخته می شود. اگويان می گويد که در فيلمهای قبلی خود به شکلی نمادين به اين مسئله پرداخته است اما وقت آن بود که اين بار به طور مستقيم در باره موضوع "قتل عام" ارامنه فيلمی بسازد.

در حالی که دولت ترکيه هنوز از پذيرش اينکه "قتل عامی" عليه ارامنه به دست دولت عثمانی در سال 1915 اتفاق افتاده خودداری می کند، شايد فيلم آرارات باعث شود که مخاطبين بيشتری - از طريق رسانه سينما - از اين واقعه تاريخی آگاه شوند.

آرارات

كارگردان: آتوم اگويان
محصول 2002 - کانادا