BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 11:37 گرينويچ - يکشنبه 08 مه 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
گشت و گذاری در هيجدمين نمايشگاه بين المللی کتاب تهران
 

 
 
نمايشگاه هيجدهم کتاب تهران
با توجه به انتخاب ها و اظهارات غرفه داران به نظر می رسد رويکرد بخشی از مخاطبان جوان به موضوعات فکری و فلسفی، تاريخی و ملی جدی تر شده است
هيجدهمين نمايشگاه بين المللی کتاب تهران در ميان استقبال نسبتا خوب بازديد کنندگان حال و هوايی ديگر دارد.

امسال برای نخستين بار به دليل تمهيداتی که برای جا به جايی بازديد کنندگان انديشيده شده، کابوس رفتن و بازگشتن از نمايشگاه رنگ باخته و تا حدودی از بار سنگين ترافيک خيابان های اطراف نمايشگاه کاسته شده است.

نرده های فلزی پياده روهای خيابان هايی را که به نمايشگاه منتهی می شوند، مسدود شده و بازديد کنندگان فقط از طريق پل های عابر پياده به محوطه نمايشگاه وارد می شوند.

امسال از حضور پر ازدحام دست فروش ها در اطراف محوطه نمايشگاه خبری نيست و در برابر درهای خروجی مينی بوس هايی به مقصد مراکز اصلی شهر برای جا به جايی بازديد کنندگان توقف کرده اند. به نظر می رسد تعداد مينی بوس ها نسبت به مسافران به خصوص از غروب به بعد کم است.

در نمايشگاه امسال تعداد نسبتا زيادی از ناشران به تقسيم فضای غرفه ها معترض اند. آنها معتقدند بهترين و بيشترين فضا به غرفه های ناشران دولتی و کتاب های دينی اختصاص يافته است.

در مورد استقبال از نمايشگاه هم نظرهای متفاوتی وجود دارد. در حالی که تعداد نسبتا زيادی از ناشران کوچک از فروش خود در چند روز اول نمايشگاه ناراضی اند، ناشران بزرگتر و معروف تر کف خريد خريداران را حدود ده هزار و سقف آن را نزديک به نود هزار تومان اعلام می کنند.

بنا به دلايلی مانند تعطيلی بعد از ظهر پنجشنبه و جمعه و بنا به سابقه، معمولا اين دو روز از شلوغ ترين و پرفروش ترين روزهای نمايشگاه کتاب بوده است.

دراولين جمعه نمايشگاه امسال تعداد بازديد کننده همچنان زياد بود، اما در دست افراد کمتری کيسه های خريد کتاب ديده می شد.

قديمی ترين نقشه ايران در نمايشگاه کتاب
قديمی ترين نقشه ايران در نمايشگاه کتاب

ناشران شهرستانی

حضور ناشران شهرستانی در نمايشگاه امسال نمود بيشتری دارد. امسال برای نخستين بار يک انتشاراتی ترکمن در نمايشگاه حضور دارد.

موسسه فرهنگی و انتشاراتی مختوم قلی فراغی از شهر گرگان با تعدادی از کتاب های مربوط به تاريخ و فرهنگ و ادبيات ترکمنی غرفه کوچکی در انتهای نمايشگاه دارد. غرفه داران اين انتشاراتی اطلاعات زيادی از سابقه آن ندارند. روی پوستر بزرگی که بر روی ميز پهن است نوشته شده که در شهريور ماه امسال کنفرانس بين المللی تاريخ ترکمن با حضور دانشمندان داخلی و خارجی برگزار خواهد شد و ظاهرا قرار است انتشارات مختوم قلی از مقالات ارسالی برای اين کنفرانس برای تدوين دايره المعارف ترکمنی استفاده کند.

در ميان انتشاراتی های شهرستانی دو انتشاراتی از سنندج در نمايشگاه حضور دارند.

انتشارات کردستان در سال ۷۶ کار خود را آغاز کرده و از نمايشگاه سيزدهم به بعد هر سال در نمايشگاه شرکت کرده است. به گفته عبدالرحيم محمودی، مديرانتشارات کردستان اين انتشاراتی به زبان فارسی و کردی کتاب منتشر می کند و تمرکز آن بيشتر بر چاپ کتاب هايی در زمينه عقايد اهل سنت و خلفای راشدين و ادبيات کردی است. پرفروش ترين کتاب انتشارات کردستان در نمايشگاه کتاب زندگی اجتماعی اقتصادی عمربن خطاب نوشته نويسنده مصری محمود شلبی با ترجمه محمد سعيد مجيدی بوده است.

انتشاراتی "هه ژار" از سال ۷۲ شروع به کار کرده و تاکنون ۳۴ عنوان کتاب در حوزه های عمومی، ادبيات کردی و پزشکی چاپ کرده است. عبدالرحمان شرفکندی مسئول اين انتشاراتی می گويد هه ژار در کردی به معنای تنگدستی است و تخلص يک شاعر بنام کرد نيز هست. ديوان هه ژار و سه عنوان کتاب پزشکی کتاب های پرفروش اين غرفه در نمايشگاه است.

ذهن های جستجوگر

هر کتابی مخاطب خودش را دارد. در کنار انبوه کتاب های آسان پسند و آسان خوان، کتاب هايی با موضوع های جدی تر- البته با مخاطب کمتر هم وجود دارد.

محوطه نمايشگاه بين المللی کتاب تهران
محوطه نمايشگاه بين المللی کتاب تهران

اکثر توقف کنندگان در مقابل انتشارات کوير جوان اند و بيشترشان خريد می کنند. اين انتشاراتی که مدير آن خانم فاطمه انتظار مهدی است، بيشتر کتاب هايی در زمينه حکمت و سياست و انديشه های دينی منتشر می کند. در غرفه اين انتشاراتی شش کتاب از مجموعه انديشه های ايرانی در بررسی آراء فريدون آدميت، سيدجواد طباطبايی، داريوش شايگان، محمدعلی فروغی، ميرزا ملکم خان ناظم الدوله و احمد فرديد به چشم می خورد. به گفته مدير کوير از کتاب های پدربزرگ من بازرگان نوشته نازنين بنی اسدی و زوال انديشه سياسی در ايران نوشته سيد جواد طباطبايی استقبال بسيار خوبی می شود. او متوسط سنی خريداران را ۲۰ تا ۳۵ ذکر می کند.

مسئول غرفه انتشارات آگاه از استقبال مخاطبان از مجموعه کتاب هايی در زمينه های فلسفی، و کتاب های قرارداد اجتماعی و انسان اجتماعی می گويد.

مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و کتابخانه مجلس يک غرفه را به دو بخش تقسيم کرده اند: مرکز اسناد، قانون اساسی و مشروح مذاکرات و تصويب نامه های مجلس را به خريداران عرضه کرده و کتابخانه مجلس، ۱۰۰ عنوان از نسخه های تصحيح شده کتاب های خطی در زمينه های تاريخی، هنری و نسخه پردازی کتابخانه مجلس را برای فروش ارائه کرده است. به رغم تصور اوليه اين غرفه بازديد کننده و خريدار زيادی دارد.

به گفته نادر خزاعی کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی در قسمت اسناد مجلس فروش چشمگيری داشته است.

انتشارات کارنامه امسال جلد سوم خواب آشفته نفت نوشته دکتر محمد علی موحد را که مدتی در حبس وزارت ارشاد بود به نمايشگاه رسانده است.

کتاب دويست صفحه ای نحو هندی، نحو عربی نوشته فتح الله مجتبايی از اين انتشاراتی با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه ۷۵۰۰ تومان قيمت دارد. روزبه زهرايی مسئول غرفه کارنامه می گويد: اين کتاب حاصل يک عمر تحقيق يک استاد دانشگاه است. با توجه به خاص بودن مخاطبان اين کتاب، ما خواستيم برای اولين بار کتاب را متناسب محتوای آن قيمت گذاری کنيم.

نکته جالب در اين غرفه توجه بازديد کنندگان، به ويژه جوانان به کتاب در هوای حق و عدالت و کتاب مبالغه مستعار ( اثبات حقوقی حقانيت ايران بر جزاير سه گانه خليج فارس ) نوشته دکتر موحد و کتاب های پيامبر ديوانه و حافظ موسيقی است.

يکی از جالب ترين نکات در نمايشگاه امسال برخوردی است که برخی از دوستداران تاريخ و به ويژه تاريخ ايران باستان با مدير انتشاراتی کارنگ می کنند. مدير اين انتشاراتی ناصر پور پيرار نويسنده و محقق است. او در مجموعه چهارجلدی دوازده قرن سکوت که در پاسخ کتاب دو قرن سکوت عبدالحسين زرين کوب نوشته و در مجموعه سه جلدی پلی بر گذشته بر باورهای تاريخی ايرانيان تاخته و مسايلی به شدت مغاير با اسناد تاريخی موجود طرح کرده است.

از نمايشگاه هيجدهم استقبال خوبی شده است
از نمايشگاه هيجدهم استقبال خوبی شده است

به نظر او سلسله های اشکانيان و ساسانيان وجود خارجی نداشته اند و ساخته و پرداخته مستشرقين آمريکايی و يهودی است.

نکته در خور توجه اين است که هيچکدام از معترضان با او وارد بحث و استدلال نمی شوند، بلکه از دور نسبت به او واکنش خشم آلودی نشان می دهند.

حوزه کاری نشر ايرانگردان، جهانگردی، ايران شناسی و ايران گردی است. دور و بر اين انتشاراتی حسابی شلوغ است و کتاب هايی که در مورد شهرهای مختلف ايران و آثار باستانی آنها منتشر کرده، به شدت مورد توجه است. توجه و کنجکاوی جوانان درباره اين کتاب ها چشمگير است.

خريداران عمده شهرستانی در ايام نمايشگاه، به ويژه در روزهای اول خريدهای کلان می کنند. منظور از خريداران شهرستانی، ادارات، نهادها و سازمان هاست.

به گفته چند کتابفروش، خريدهای آنان معمولا از دويست تا سيصد هزارتومان و کمی بيشتر متغير است و البته ناشران و کتابفروشان شهرستانی به دليل اين خريد های کلان از نمايشگاه کتاب معتقدند که نمايشگاه به آنها ضرر مادی جدی می زند.

در سالن کارنامه نشر نمودارهايی از روند نشر در ايران از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۳ بر ديوارها نصب شده است.

نشست های سرای اهل قلم چندين نوبت در روز برگزار می شود. موضوع اين نشست ها متفاوت است. جدول زمان بندی شده تمام روزها هنوز در دسترس نيست، اما روز يکشنبه و دوشنبه ده نشست از ده و نيم صبح تا نه شب برگزار می شود.

 
 
66نمايشگاه
کمبودها و امکانات نمايشگاه کتاب
 
 
66نمايشگاه کتاب
پای صحبت ناشران ايرانی
 
 
66معضل کتاب خوانی
چرا ما کم کتاب می خوانيم؟
 
 
66پرسش های بی پاسخ
شبه‏ معماى كتاب در ايران‏
 
 
مطالب مرتبط
 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران