پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رادیو فارسی بی‌بی‌سی

مجله خبری بخش فارسی رادیو بی‌بی‌سی را هر روز از ساعت ۶ تا ۸ صبح به وقت تهران (۲:۳۰ تا ۴:۳۰ به وقت گرینیچ) بشنوید. این برنامه شامل تازه‌ترین خبرهای روز ایران و جهان، به همراه گزارش، گفت وگو و تحلیل و تفسیر درباره رویدادهای ایران، منطقه و جهان است.