چشم انداز بامدادی, ۱۳ اوت ۲۰۲۰

چشم انداز بامدادی مجله خبری رادیو فارسی بی‌بی‌سی است که شامل خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل درباره رویدادهای ایران، منطقه و جهان است.

BBC News فارسی