۶٠ دقیقه, ۱۳ اوت ۲۰۱۹

این محتوا دیگر قابل دسترس نیست.

برنامه خبری-تحلیلی یک ساعته که تصویری روشن و ساده از رویدادهای پیچیده جهان ارائه می‌کند.