تماشا, ۲۷ نوامبر ۲۰۲۲

رویدادهای مهم فرهنگی-هنری ایران و جهان و گفت‌وگو با هنرمندان ایرانی و غیرایرانی درباره آثار و فعالیت‌هایشان.