این برنامه هم اکنون برای پخش آماده نیست.

صفحه ۲ آخر هفته

تحلیل مهمترین رویدادهای سیاسی هفته در گفت‌وگو با خبرسازان در داخل و خارج از ایران.