پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت ديگر

22/10/2019

در برنامه هفتگی "به عبارت ديگر" هر سه‌شنبه با یک شخصیت سرشناس از کشورهای فارسی زبان و جهان گفت‌وگو می‌شود و سوال‌های دشواری پیش روی آنها قرار می‌گیرد.

برنامه قبلی