رشد اقتصاد بریتانیا در سه ماه پس از همه‌پرسی خروج ازاتحادیه اروپا

خرید

منبع تصویر، PA

بر اساس تازه‌ترین آمارهای رسمی اعلام شده از سوی اداره آمار ملی، اقتصاد بریتانیا در سه ماه پس از همه پرسی خروج این کشور از اتحادیه اروپا (برگزیت) از آنچه انتظار می‌رفت سریعتر رشد داشته است.

بر اساس این آمارها اقتصاد بریتانیا بین ژوئیه تا سپتامبر نیم درصد رشد داشته است.

این رشد در مقایسه با سه ماه پیش از آن (۰.۷ درصد) کندتر بوده است اما از آمارهای تحلیلگران که آن را ۰.۳ درصد تخمین زده بودند، قوی‌تر است.

گزارش شده است که فعالیت قوی بخش خدمات باعث کمک به رشد اقتصادی بوده است. این بخش شاهد ۰.۸ درصد رشد بوده است.

این آمار اولین تخمین رشد اقتصادی در این مدت است که براساس تقریبا نیمی از اطلاعات بدست آمده، اعلام شده است. اعلام تخمین نهایی بر اساس تجزیه و تحلیل کل اطلاعات بدست آمده انجام خواهد گرفت.

فیلیپ هاموند، وزیر دارایی بریتانیا، از این آمارها استقبال کرده و گفته است که "بنیاد اقتصاد بریتانیا قوی است، و این اطلاعات و آمارهای ارایه شده امروز نشانگر این نکته است."

بر اساس گزارشها اقتصاد این کشور پس از برگزیت کمی کند شده بود،اما نه آنقدر که درباره آن نگرانی وجود داشته باشد.

اما تحلیلگران می‌گویند که آمارهای اعلام شده امروز متوازن نیست و بر اساس فقط یک بخش (خدمات) ارایه شده است، و اقتصاد در بخشهای دیگری مانند کشاورزی، تولیدات و ساخت و ساز چنین وضعی نداشته است.