یاهو قربانی بزرگ هکرها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یاهو قربانی بزرگ هکرها

شرکت یاهو اعلام کرده تا یک میلیارد حساب ایمیل کاربرانش ممکن است هک شده باشد. این بزرگترین هک تاریخ است و یاهو میگوید سه سال پیش رخ داده و یک دولت پشت آن بوده است. اطلاعاتی از جمله نام و تاریخ تولد و کلمه عبور کاربران در این هک ربوده شده اما به گفته یاهو اطلاعات بانکی کاربران محفوظ مانده. شرکت یاهو به علت مسائلی از قبیل امنیت کاربرانش، چندی است دچار مشکل شده.

سیاوش اردلان گزارش می دهد