نگاهی به مهمترین رویدادهای اقتصادی سال
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به مهمترین رویدادهای اقتصادی سال ۲۰۱۶

سال ۲۰۱۶ میلادی برای اقتصاد سال پرتلاطمی بود ولی نه به بدی بعضی سالهای اخیر. رای به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا دو رویداد بزرگ سیاسی بودند که پیامدهای مهم اقتصادی خواهند داشت. ایران هم بزرگترین بازار بکری بود که در این سال با برداشتن تحریمها به روی سرمایه گذاران گشوده شد. امیر پایور نگاهی گذرا کرده به مهمترین اتفاقات اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۶ .