هشدار صندوق بین المللی پول؛ اگر برجام به هم بخورد رکود به اقتصاد ایران برمی گردد

هشدار صندوق بین المللی پول؛ اگر برجام به هم بخورد رکود به اقتصاد ایران برمی گردد

صندوق بین المللی پول هشدار داده چنانچه توافق هسته ای به هم بخورد، اقتصاد ایران به رکود بر می گردد. به گفته این نهاد، تردید درباره آینده برجام و رابطه ایران و آمریکا از ریسک های پیش روی اقتصاد ایران است. صندوق بین المللی پول در گزارش سالانه اش از اقتصاد ایران به ضرورت فوری رسیدگی به وضع بانکها اشاره کرده و از اقدامهای بانک مرکزی ایران برای انضباط مالی و کاهش تورم تقدیر کرده. امیر پایور گزارش می دهد