مجلس ایران سقف حقوق مدیران را کاهش داد

حق نشر عکس BEHROUZ MEHRI/AFP/Getty Images
Image caption مصوبه پیشین نمایندگان مجلس ایران انتقادات شدیدی را به دنبال داشت

نمایندگان مجلس ایران در نشست روز شنبه، ۱۴ اسفند، در مصوبه پیشین خود درباره حقوق دریافتی کارمندان و مدیران دولتی در برنامه ششم توسعه ایران بازنگری کرده و سقف حقوق مدیران را کاهش داده‌اند.

براساس مصوبه جدید، سقف حقوق کارمندان و مدیران دولتی به کمی بیش از ۱۲ میلیون تومان در ماه می‌رسد.

طبق مصوبه‌ای که چهارشنبه گذشته در مجلس ایران تصویب شده بود، این رقم بیش از "۲۴ میلیون" تومان برآورد می‌شد. شدت انتقادها از این مصوبه در روزهای گذشته باعث شد که نمایندگان مجلس دوباره این مصوبه را بررسی کنند.

رسانه‌های ایران به نقل از حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه ایران، با تایید بازبینی در مصوبه مجلس نوشته‌اند که "سقف دریافتی همه حقوق‌بگیران از جمله مدیران ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد."

او توضیح داد که همچنان، افرادی که در یکی از چهار گروه مشاغل تخصصی، مشاغل عملیاتی، مشاغل مرزی و مناطق محروم هستند، از مصوبه مجلس مستثنی خواهند بود و میزان حقوق آنها ۳۰ درصد بیش از سقف دریافتی همه حقوق‌بگیران خواهد بود.

براساس این تغییرات، در شرایط کنونی، سقف حقوق مدیران و کارمندان در مشاغل تخصصی یا مشغول به خدمت در مناطق محروم می‌تواند به حدود ۱۶ تا ۱۸ میلیون تومان برسد.

براساس نخستین مصوبه مجلس ایران، سقف حقوق پرداختی کارمندان و مدیران دولتی حدود ۱۲ میلیون تومان برآورد می‌شد، ولی بعد از آن‌که شورای نگهبان تایید کرد که "باید دست دولت را برای نگه داشتن نخبگان در کشور باز گذاشت"، نمایندگان مجلس در مصوبه خود بازنگری کردند و مصوبه را به گونه‌ای تغییر دادند که سقف حقوق شاغلان در سمت‌های دولتی می‌توانست تا بیش از ۲۴ میلیون تومان در ماه افزایش یابد؛ اما با شدت گرفتن انتقادها، مجلس دوباره در مصوبه خود بازنگری کرد و نخستین مصوبه در این باره، ملاک قرار گرفت.

علی لاریجانی، صبح روز شنبه، ۱۴ اسفند، در نشست علنی مجلس ایران با انتقاد از کسانی که مصوبه مجلس را زیرسوال برده بودند، گفته بود که سقف حقوق تعیین شده، به موارد تخصصی یا افراد شاغل در مناطق محروم مربوط می‌شود و شامل حال مقامات عالی رتبه نخواهد شد.

+ حمله لاریجانی به منتقدان سقف حقوق مدیران

رسانه‌های ایران به نقل از نمایندگان مجلس گزارش داده‌اند که آقای لاریجانی براساس اختیاری که به عنوان رئیس مجلس ایران دارد، در ابتدای نشست علنی مجلس برای بررسی بودجه ایران، خواهان تغییر دستور مجلس برای بررسی مصوبه مربوط به سقف حقوق پرداختی به کارمندان و مدیران دولتی شد که با موافقت نمایندگان همراه بود.

خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا)، گزارش کرده است که در این نشست، نمایندگان مجلس با لغو مصوبه پیشین خود برای افزایش حقوق مدیران، "با اصرار بر مصوبه اولیه خود، آن را بار دیگر به شورای نگهبان ارسال کردند."