اقتصاد ایران در سالی که تحریم‌ها برداشته شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اقتصاد ایران در سالی که تحریم‌ها برداشته شد

قرار بود سال ۹۵ برای اقتصاد ایران، سال تحولی بزرگ بعد از رفع تحریم‌ها باشد. درعوض رونقی ناپایدار به دلیل صادرات نفت به دست آمد. بزرگترین دستاورد دولت مهار تورم بود. اما هنوز بانک‌های داخلی با بدهی‌های پرداخت نشده، دست و پنجه نرم می‌کنند و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ منتظر گشایش در مبادلات با بانک‌های خارجی‌اند. امیر پایور نگاهی انداخته به اقتصاد ایران در سال ۹۵.