رشد اقتصادی غیرمنتظره چین به چه معناست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رشد اقتصادی غیرمنتظره چین به چه معناست؟

چین می گوید رشد اقتصادی اش در فصل گذشته به تقریبا ۷ درصد رسیده. این رقم بیشترین رشد فصلی در یک سال و نیم اخیر است و بیش از پیش بینی ها برای امسال. افزایش رشد بخش مسکن و به تبع آن تولید فولاد یکی از دلایل رشد اقتصادی چین است. اما افزایش رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان برای کشورهای دیگر به چه معناست؟ امیر پایور گزارش می دهد:

موضوعات مرتبط