رشد اقتصادی غیرمنتظره چین به چه معناست؟

رشد اقتصادی غیرمنتظره چین به چه معناست؟

چین می گوید رشد اقتصادی اش در فصل گذشته به تقریبا ۷ درصد رسیده. این رقم بیشترین رشد فصلی در یک سال و نیم اخیر است و بیش از پیش بینی ها برای امسال. افزایش رشد بخش مسکن و به تبع آن تولید فولاد یکی از دلایل رشد اقتصادی چین است. اما افزایش رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان برای کشورهای دیگر به چه معناست؟ امیر پایور گزارش می دهد: