دوچرخه‌های اشتراکی به صنعت تولید دوچرخه در چین رونق می‌دهند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دوچرخه‌های اشتراکی به صنعت تولید دوچرخه در چین رونق می‌دهند

تا همین اواخر تولیدکنندگان دوچرخه در چین به خاطر افزایش استفاده مردم از ماشین برای بقا با مشکل روبرو بودند. اما حالا وضعیت به خاطر طرح اشتراک دوچرخه تغییر کرده. هاروی بیگز گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط