به شکایت میلیاردی ترک‌سل از ام‌تی‌ان 'برای اتهام رشوه در ایران رسیدگی می‌شود'

ترک سل حق نشر عکس Reuters

شرکت مخابراتی ترک‌سل می‌گوید که دادگاهی در آفریقای جنوبی به شکایت این شرکت از شرکت ام‌تی‌ان رسیدگی می‌کند.

ترک‌سل این اتهام را مطرح کرده که ام‌تی‌ان برای به دست آوردن قرارداد اپراتور شبکه موبایل در ایران به رشوه و اعمال نفوذ متوسل شده است.

به گزارش رویترز ترک‌سل بر همین مبنا مدعی ۴.۲ میلیارد دلار ضرر و زیان شده است.

در سال ۱۳۸۳ مجلس ایران با بیان نگرانی‌های "امنیتی" به طور یک‌جانبه در قرارداد شرکت ترک‌سل مداخله کرد و سهم این شرکت از قرارداد اپراتور دوم ایران را کاهش داد.

ترک‌سل ایران را ترک کرد و اپراتور دوم تلفن همراه در ایران به کنسرسیومی شامل ام‌تی‌ان آفریقای جنوبی و صاایران (وابسته به وزارت دفاع ایران) و بنیاد مستضعفان واگذار شد.

۴۹ درصد سهم ایرانسل به ام‌تی‌ان تعلق دارد.

ترک‌سل در سال‌های اخیر تلاش‌های مختلفی برای شکایت از ام‌تی‌ان داشته است اما تاکنون رسیدگی به شکایت این شرکت در دادگاه با موانعی، از جمله مخالفت‌های ام‌تی‌ان با روند رسیدگی روبرو شده بود.

حال ترک‌سل می‌گوید که دادگاهی در آفریقای جنوبی ۳۰ مورد از مخالفت‌های مطرح‌شده از طرف ام‌تی‌ان را رد کرده و به این ترتیب در ماه‌های آینده به شکایت ترک‌سل رسیدگی خواهد شد.

ام‌تی‌ان می‌گوید هیچ رشوه و اعمال نفوذی در ایران در کار نبوده و ترک‌سل برای اثبات ادعایش مدارکی ندارد.