دعوای دو رقیب خارجی سر بازار خدمات تلفن همراه در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دعوای دو رقیب خارجی سر بازار خدمات تلفن همراه در ایران

شرکت تلفن همراه ترکسل ترکیه می گوید دادگاهی در آفریقای جنوبی پذیرفته به شکایتش از شرکت ام تی ان آفریقای جنوبی، رسیدگی کند. تُرکسِل، رقیب اش، ام تی ان را متهم کرده که ۱۳ سال پیش با پرداخت رشوه در ایران قرارداد اپراتور دوم موبایل را از چنگ ترکسل درآورده. مناقصه این قرارداد را ترکسل برده بود ولی مجلس هفتم با تغییر شرایط، قرارداد را به ام تی ان داد. تُرکسل تقاضای ۴ میلیارد دلار خسارت کرده.