همکاری ایران و بریتانیا با مشارکت آفتاب؛ کمپانی کرکس در ایران نیروگاه خورشیدی می‌سازد

همکاری ایران و بریتانیا با مشارکت آفتاب؛ کمپانی کرکس در ایران نیروگاه خورشیدی می‌سازد

در آنچه مقام‌های ایرانی و بریتانیایی، نشانه‌ای از تعهد لندن به برجام تلقی کرده‌اند، شرکت بریتانیایی کرکس یک نیروگاه خورشیدی بزرگ در ایران می‌سازد.‌ گفته شده این نیروگاه ششمین نیروگاه بزرگ خورشیدی در جهان خواهد بود با ارزش حدود ۷۰۰ میلیون دلار. امیر پایور گزارش می‌دهد.