سایه سیاست بر اقتصاد در سال ۲۰۱۷

سایه سیاست بر اقتصاد در سال ۲۰۱۷

در سال ۲۰۱۷ میلادی سیاست مثل همیشه سایه‌ای بلند بر اقتصاد انداخت. ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و به قدرت رسیدن محمد بن سلمان در عربستان همه پیامدهای اقتصادی بزرگی به همراه داشتند. گرفتن و ندادن مالیات هم باز در سرخط خبرها ظاهر شد. اما ستاره اقتصادی سال ۲۰۱۷ که بود؟ امیر پایور مروری گذرا کرده بر بعضی تحولات اقتصادی سال ۲۰۱۷