سایه سیاست بر اقتصاد در سال ۲۰۱۷

در سال ۲۰۱۷ میلادی سیاست مثل همیشه سایه‌ای بلند بر اقتصاد انداخت. ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و به قدرت رسیدن محمد بن سلمان در عربستان همه پیامدهای اقتصادی بزرگی به همراه داشتند. گرفتن و ندادن مالیات هم باز در سرخط خبرها ظاهر شد. اما ستاره اقتصادی سال ۲۰۱۷ که بود؟ امیر پایور مروری گذرا کرده بر بعضی تحولات اقتصادی سال ۲۰۱۷