اوپک فراتر از کشورهای تولید کننده نفت

اوپک فراتر از کشورهای تولید کننده نفت

سهیل مزروعی وزیر انرژی امارات متحده عربی و رئیس دوره ای اوپک می گوید کشورهای اوپک و غیر اوپک در حال تهیه پیش نویس اساسنامه گروهی هستند که همکاری این کشورها را برای تثبیت قیمت نفت دائمی کند. آقای مزروعی که در یک کنفرانس بین المللی نفت در لندن صحبت می کرد، گفت این گروه جدید از 24 کشور تشکیل شده و هدف اصلی آن تعادل عرضه و تقاضا در بازار نفت است. امیر پایور از این کنفرانس گزارش می دهد.