گروه ویژه اقدام مالی تعلیق ایران از فهرست سیاه را تمدید کرد

گروه اقدام مالی حق نشر عکس FATF

گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصار اف‌‌ای‌تی‌اف، می‌گوید تصمیم گرفته ایران را وارد فهرست سیاه خود نکند و چهار ماه دیگر به تهران فرصت دهد تا مطابق خواسته‌های این گروه، ساختار مالی خود را برای مقابله با پولشویی و حمایت از گروه‌های تروریستی، اصلاح کند.

این گروه بین دولتی، که حدود ۳۰ سال پیش، برای جلوگیری از پولشویی و حمایت مالی گروه‌های تروریستی تشکیل شد و یکی از نهادهای ناظر بر اقدام‌های مالی ایران بعد از امضای توافق هسته‌ای (برجام) است.

اف‌ای‌تی‌اف از بهار ۱۳۹۵ به دلیل آنچه "تلاش دیپلماتیک ایران برای مبارزه با پولشویی" خواند، نام این کشور را به صورت موقت، از فهرست سیاه خود خارج کرد. این گروه آذر گذشته هم فرصت ایران برای اصلاحات را تمدید کرد و این کشور را وارد فهرست سیاه خود نکرد.

فرصت بیشتر به دولت ایران

در گزارش گروه ویژه اقدام مالی آمده که دولت ایران، از آذر ۱۳۹۶ لزوم "اظهار مبلغ پول نقد همراه مسافران خارج از کشور" را اجرا و پیش‌نویس "قانون مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی گروه‌های تروریستی" را تهیه کرده است. با این حال فرصتی که این گروه به ایران داده بود، تمام شده و هنوز بیشتر اقدامات لازم ناتمام مانده است.

با این وجود، گروه ویژه اقدام مالی، چهار ماه دیگر به دولت ایران فرصت داده است تا ۹ مورد اقدامات مورد نظر این گروه را تکمیل و اجرا کند.

یکی از بحث برانگیز‌ترین موارد در میان "اصلاحات" در خواستی، شناخته شدن تامین مالی گروه‌های تروریستی، به عنوان "اقدام جنایی" در قوانین ایران است. درحالی که در پیش‌نویس قانون تهیه شده در ایران، گروه‌های نظامی که قصد دارند به "سلطه خارجی، استعمار و نژادپرستی خاتمه دهند"، مستثنی شده‌اند.

موضوعات مرتبط