در سال ۲۰۱۸ بر اقتصاد جهان چه گذشت

سال ۲۰۱۸ میلادی در حالی به پایان خود نزدیک می‌شود که اقتصادهای بزرگ جهان در سیاست داخلی خود درگیر مسایل عمده‌ای هستند. این موضوع نه تنها بر عملکرد اقتصاد بین‌الملل در سالی که گذشت اثر داشته، بلکه برآوردها حاکی از ادامه این اثرگذاری در سال پیش‌روی میلادی‌است.

شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد.