خرید ریالی نفت ایران در بازار بورس

خرید ریالی نفت ایران در بازار بورس

وزیر نفت ایران می گوید خریداران خصوصی در بورس توانسته اند نفت ایران را بدون مشکل صادر کنند. بیژن زنگنه گفته است شورای عالی اقتصادی قوای سه گانه ایران، مجوز فروش دو مرحله ای نفت در بازار بورس را تصویب کرده است.

شهریار صیامی گزارش می دهد.