مادر بزرگانی که بیت‌کوین استخراج می‌کنند

مادر بزرگانی که بیت‌کوین استخراج می‌کنند

وقتی به تکنولوژی و پول مجازی فکر می کنیم، سیبری شاید آخرین جایی باشد که به ذهن ما بیاید، اما این منطقه سرد و وسیع در روسیه، مناسب ترین شرایط را برای استخراج بیت کوین دارد. سارا رینزفورد، خبرنگار بی بی سی، به شهر ایرکوتسک، در سیبری رفته و با تعدادی از کسانی که آنجا تجارت بیت کوین راه انداخته اند، صحبت کرده است.