بانک‌های نیروهای مسلح ایران در بانک سپه ادغام می‌شوند

بانک‌های نیروهای مسلح ایران در بانک سپه ادغام می‌شوند

بانک مرکزی ایران اعلام کرده که پنج بانک و موسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح ایران، در بانک سپه ادغام می‌شوند. بانک‌های انصار، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد، قوامین و مؤسسه اعتباری کوثر در قالب بانک سپه فعالیت خواهند کرد. بانک مرکزی گفته این تصمیم را شورای پول و اعتبار و سران سه قوه گرفته اند و هدفش حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی است.

فیروزه اکبریان گزارش می‌دهد.