تلاش آمریکا برای قطع صادرات نفت ایران

تلاش آمریکا برای قطع صادرات نفت ایران

آمریکا حلقه فشار بر گردن اقتصاد نفتی ایران را به اندازه ای تنگ کرده که پیش از این سابقه نداشته است. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که از ده روز دیگر هیچ کدام از خریدارن نفت ایران از تحریم آمریکا معاف نمی شوند. تازه ترین اقدام دولت دونالد ترامپ برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران، دست کم به شکلی رسمی.

ریحانه مظاهری گزارش می‌دهد.