واکنش‌ها به تحریم خرید نفت از ایران

واکنش‌ها به تحریم خرید نفت از ایران

برنامه آمریکا برای فشار بر ایران به مرحله‌ای رسیده که مدتها از آن به عنوان تحریم‌های فلج کننده یاد می‌شد، یعنی تحریم کامل معاملات نفتی تهران همراه با محدودیت‌های بانکی و پولی متعدد برای کور کردن عمده‌ترین منافذ درآمد ارزی جمهوری اسلامی. تازه‌ترین اقدام، لغو معافیت‌هایی است که فقط چند کشور را از پیامدهای تحریم آمریکا علیه ایران استثنا می‌کرد، کشورهایی که برای قطع وابستگی نفتی خود به ایران، مهلت خواسته بودند. حالا صداهایی در ایران بلند شده، مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی هم باید کاری بکند، از بستن تنگه هرمز گرفته تا دنبال کردن دیپلماسی فعال‌تر در عرصه بین المللی.

ژیار گل گزارش می‌دهد.