سیر نزولی ارزش دلار؛ علل و پیامد‌ها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سیر نزولی ارزش دلار؛ علل و پیامد‌ها

سیاست‌های بانک مرکزی ایران برای کنترل بازار ارز موثر بوده است. گزارش تازه سایت بلومبرگ می‌گوید این موضوع برای بازار ایران که به سبب تحریم‌های آمریکا و خروج این کشور از برجام با افزایش ۵۰ درصدی بهای دلار مواجه شده، دستاورد خوبی به شمار می‌آید.

مریم افشنگ گزارش می دهد