کاهش تولید عربستان و جهش کم سابقه قیمت نفت در جهان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کاهش تولید عربستان و جهش کم سابقه قیمت نفت در جهان

با آغاز به کار بازارهای نفت و دو روز پس از حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی، گزارش‌ها از جهشی کم سابقه در افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی حکایت دارد. در ساعات اولیه صبح دوشنبه قیمت هر بشکه نفت خام تا ۲۰ درصد هم افزایش یافت. افزایشی که بسیاری از تحلیلگران عوامل روانی بازار را دلیل آن می دانند.

ریحانه مظاهری گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط