حذف پولدارها از یارانه بگیرها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حذف پولدارها از یارانه بگیرها

دولت ایران اعلام کرده که یارانه نقدی ۲۰۰ هزار خانوار ایرانی حذف می‌شود. دولت گفته سرپرستان خانوار در صورت اعتراض، می‌توانند پس از دریافت پیامکی در مورد حذف یارانه شان، به نزدیک‌ترین دفتر خدمات دولت مراجعه کنند.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.