نشت نفت از تأسیسات خارک، آلودگی در خلیج فارس
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نشت نفت از تأسیسات خارک، آلودگی در خلیج فارس

در ایران، شرکت نفت فلات قاره می‌گوید یک خط لوله بستر خلیج فارس که نشت می‌کرد تعمیر شده و آلودگی نفتی ناشی از آن در مناطق ساحلی را پاکسازی کرده‌اند، هرچند، بعضی از مسئولان محلی روایت متفاوتی از ماجرا دارند. سوانح نفتی در حوزه خلیج فارس اتفاق تازه ای نیست و برای محیط زیست منطقه عواقب زیان باری داشته است.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط