چین از پارس جنوبی کنار کشید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چین از پارس جنوبی کنار کشید

در ایران؛ بیژن زنگنه، وزیر نفت این کشور، از کناره‌گیری شرکت ملی نفت چین از طرح توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی خبر داد. قرار است شرکت ایرانی پتروپارس به تنهایی این فاز را توسعه ‌دهد. یک سال پیش توتال، شرکت فرانسوی هم به خاطر تحریم‌ها از بزرگترین قرارداد انرژی ایران پس از برجام پا پس کشیده بود. بیرون رفتن سرمایه گذاران خارجی از صنعت انرژی ایران چه تاثیری بر تولید و اکتشاف در این صنعت خواهد داشت.

شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد.