آمار جدید بیکاری در ایران؛ تعریف بیکاری عوض شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آمار جدید بیکاری در ایران؛ تعریف بیکاری عوض شد

مرکز آمار ایران می گوید بیکاری نسبت به پارسال کمتر شده است. البته آماری که ارائه کرده با تغییری در شیوه محاسبه به دست آمده: به جای نمونه گیری از افراد بالای ۱۰ سال، اشخاص بالای ۱۵ سال را در نظر گرفته‌اند. با این حساب، بیکاری با دو درصد کاهش نسبت به تابستان پارسال، به ۱۰ و نیم درصد رسیده است. این آمار، ارقام جالب توجه دیگری هم دارد.

هادی نیلی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط