میدان گازی ارم: حجم بالای گاز و میعانات؛ پرسش‌ها درباره توسعه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

میدان گازی ارم: حجم بالای گاز و میعانات؛ پرسش‌ها درباره توسعه

شرکت ملی نفت ایران می‌گوید در جنوب این کشور یک میدان گازی جدید کشف کرده است. میدانی که نامش را ارم گذاشته‌اند. به گفته این شرکت، حجم گاز این میدان، قابل توجه است.

شبنم شعبانی گزارش می‌دهد.