کوچک شدن اقتصاد ایران سریع‌تر از پیش‌بینی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کوچک شدن اقتصاد ایران سریع‌تر از پیش‌بینی

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین برآورد خود از شرایط اقتصاد جهان، پیش بینی کرده که اقتصاد ایران در سال جاری میلادی 'نه و نیم درصد ' کوچک شود. این برآورد نسبت به آنچه پیشتر درباره اقتصاد ایران انتظار می‌رفت بدبینانه‌تر است.

شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط